විවාහ වුණ අළුත මට මොනවා හරි ඕන උනාම ඔහුගෙන් ඉල්ලන්න ලැජ්ජයි - සංගීතා - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-07-12

විවාහ වුණ අළුත මට මොනවා හරි ඕන උනාම ඔහුගෙන් ඉල්ලන්න ලැජ්ජයි - සංගීතා


විවාහ වුණ අළුත මට මොනවා හරි ඕන උනාම ඔහුගෙන් ඉල්ලන්න ලැජ්ජයි

දාලා ගියා කියලා තාමත් මට හිතා ගන්න බෑ

from Gossip Lanka News & Video https://ift.tt/2ugNwdc
via internet

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages