2000 වසරේදී කාර් බෝම්බයකින් දෑසම අන්දවූ බැංකු නිලධාරණියක් කාගෙත් දෑසට කදුලක් එක්කල සංවේදී කතාව - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-08-03

2000 වසරේදී කාර් බෝම්බයකින් දෑසම අන්දවූ බැංකු නිලධාරණියක් කාගෙත් දෑසට කදුලක් එක්කල සංවේදී කතාව

2000 වසරේදී කාර් බෝම්බයකින් දෑසම අන්දවූ බැංකු නිලධාරණියක් කාගෙත් දෑසට කදුලක් එක්කල සංවේදී කතාවfrom Gossip Lanka News & Video https://ift.tt/2vvCpNr
via internet

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages