මාලි සාමසාධක යුද්ධ අභ්‍යාසය - 2018 - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-10-22

මාලි සාමසාධක යුද්ධ අභ්‍යාසය - 2018

සාමසාධක ක්ෂේත්‍ර පුහුණු අභ්‍යාසය |
சமாதான நடவடிக்கை களப் பயிற்சி|
Peacekeeping Field Training Exercise |

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages