විශේෂ ගැසට් නිවේදන 2ක් නිකුත් වෙයි. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-10-27

විශේෂ ගැසට් නිවේදන 2ක් නිකුත් වෙයි.

Govenment_Gazette

මහින්ද රාජපක්ෂ  අග්‍රාමාත්‍යධුරයට පත් කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය හා රනිල් වික්‍රමසිංහ  අග්‍රාමාත්‍යධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදන නිකුත් වී තිබේ.

2094/43 දරණ ගැසට් නිවේදනය මගින් රනිල් වික්‍රමසිංහ  අග්‍රාමාත්‍යධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට අදාළ නිවේදනය නිකුත් කර ඇති බව සඳහන් වේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 42(4) ව්‍යවස්ථාවට අනුව අග්‍රාමාත්‍යදුරයට පත් කිරීමේ පත්වීම් බලධාරියා ලෙස ජනාධිපතිවරයා විසින් අග්‍රාමාත්‍යධුරයට  පත් කරන ලද රනිල් වික්‍රමසිංහ  එම බලතල ප්‍රකාරව එම ධුරයෙන් ඉවත් කරන ලද බවට නිවේදනය කරන බව අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

The post විශේෂ ගැසට් නිවේදන 2ක් නිකුත් වෙයි. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages