ටී.බී.ජයා රන් ජුබිලි බොක්සිං කුස­ලා­නය - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-10-25

ටී.බී.ජයා රන් ජුබිලි බොක්සිං කුස­ලා­නය

Author(s): 
ෆවුස් මොහොමඩ්

පාසල් බොක්සිං වළල්ලේ විශි­ෂ්ට­තම තර­ගා­ව­ලි­යක් ලෙස සැළ­කෙන ටී.බී.ඡයා අනු­ස්ම­රණ බොක්සිං තර­ගා­ව­ලියේ දී රන් පද­ක්කම් 3ක්, රිදී පද­ක්ක­මක් සහ ලෝකඩ පද­ක්ක­මක් දිනා­ගත් ත්‍රිත්ව විදු­හල් පිල කුස­ලා­නය දිනා­ගැ­නී­මට සම­ත්විය.

මහ­නු­වර සාන්ත සිල්වෙ­ස්තර විදු­හල් ශාලාවේ පසු­ගි­යදා පැවැති මේ තර­ගා­ව­ලියේ අනු­ශූ­ර­තාව දිනා­ගනු ලැබුවේ සාන්ත සිල්වෙ­ස්තර විදු­හල් පිල විසිනි. තුන්වැනි ස්ථානය කොළඹ මහ­නාම විදු­හල් පිලට හිමි­විය.

පාසල් 44ක ක්‍රීඩ­ක­යන් 187ක් තරග වැදුණු මෙවර තර­ගා­ව­ලියේ හොඳම ක්‍රීඩ­කයා ලෙස සාන්ත සිල්වෙ­ස්තර විදු­හල් පිලේ එම්.එම්.පීරිස් සම්මාන දිනා­ග­නිද්දී වේය­න්ගොඩ මැදි විදු­හලේ එම්.ටී.එස්. රේමන් හොඳම පරා­ජිත ක්‍රීඩ­කයා ලෙස සම්මාන දිනු­වේය.

තර­ගා­ව­ලියේ ජය­ග්‍රා­හක ජය­ග්‍රා­හි­කාවෝ මෙසේය.

අවු­රුදු 13-14 (බාලක)

කි.ග්‍රෑ.33-35 - සෙනුක දුල්රාන්(කොළඹ මහ­නාම) කි.ග්‍රෑ. 35-37 - ඩී.කරු­ණා­රත්න (සා.ජෝශප් කොළඹ) කි.ග්‍රෑ. 37-39 - ඩී.එම්.ටී.ආර්.බී.දිසා­නා­යක (විද්‍යාර්ථ) කි.ග්‍රෑ. 39-41 -තේමිය හේරත් (ත්‍රිත්ව) කි.ග්‍රෑ. 41-43 - වයි.එම්.හුසේන් (සුමං­ගල මහ­නු­වර) කි.ග්‍රෑ. 43-45 - එම්.එම්.පාරිස් (සා.සිල්වෙ­ස්තර මහ­නු­වර)

අවු­රුදු 15-16 (කනිෂ්ඨ)

කි.ග්‍රෑ. 44-46 - ඩිමාෂ් සංකල්ප (කොළඹ මහ­නාම) කි.ග්‍රෑ. 46-48 - ඩබ්.එම්.එස්.සී විජේ­සූ­රිය (විද්‍යාර්ථ) කි.ග්‍රෑ. 48-50- එච්.එම්.ඒ.එස්.කරු­ණා­නා­යක (විද්‍යා­රත්න හොරණ) කි.ග්‍රෑ. 50-52- ඒ.ජී.ඩී.ඩී. ජය­සිංහ (සා.සිල්වෙ­ස්තර මහ­නු­වර) කි.ග්‍රෑ. 52-54- එම්.පී.ජී.පී.පී. විජේ­සිංහ (සුමං­ගල මහ­නු­වර)

අවු­රුදු 17-18 (යොවුන්)

කි.ග්‍රෑ. 49- මොහො­මඩ් ලුක්මාන් (ත්‍රිත්ව) කි.ග්‍රෑ. 52- ඒ.එම්.ආර්.අහ­මඩ් (සා.සිල්වෙ­ස්තර) කි.ග්‍රෑ. 56- එස්.එම්.ඒ.එස්.කේ. ප්‍රේම­ති­ලක (පේරා­දෙ­ණිය) කි.ග්‍රෑ. 60- කමල් ඩිනෝම (ත්‍රිත්ව) කි.ග්‍රෑ. - 64- අයි.පී.කේ.එල්. ඉලං­ග­රත්න (වේය­න්ගොඩ බණ්ඩා­ර­නා­යක)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages