නීතිපති උපදෙස් ලැබුණු වහාම ප්‍රකාශය ලබා දීමට කථානායකවරයා සූදානම්. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-10-27

නීතිපති උපදෙස් ලැබුණු වහාම ප්‍රකාශය ලබා දීමට කථානායකවරයා සූදානම්.

Karu_Jayasuriya

රට තුළ උද්ගත වූ අනපේක්ෂිත දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා කථානායක කරු ජයසූරිය, නීතිපතිවරයාගෙන් උපදෙස් විමසා තිබේ.

කථානායක කාර්යාලය පවසන්නේ, නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් ලැබුණු වහාම කථානායකවරයාගේ ප්‍රකාශය ලබා දීමට නියමිත බව ය.

The post නීතිපති උපදෙස් ලැබුණු වහාම ප්‍රකාශය ලබා දීමට කථානායකවරයා සූදානම්. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages