කලින් කරපු පවක් තමයි මම ගෙව්වේ මගේ ජීවිතේ හොඳ කාලයක් අපතේ යැව්ව එක ගැන දුකයි – උමාරියා - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-10-27

කලින් කරපු පවක් තමයි මම ගෙව්වේ මගේ ජීවිතේ හොඳ කාලයක් අපතේ යැව්ව එක ගැන දුකයි – උමාරියා


කලින් කරපු පවක් තමයි මම ගෙව්වේ මගේ ජීවිතේ හොඳ කාලයක් අපතේ යැව්ව එක ගැන දුකයි – උමාරියා

from Gossip Lanka News & Video https://ift.tt/2D8kJ0I
via internet

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages