සිරගත කර සිටි අමිත් වීරසිංහ ඇතුළු පිරිසට ඇප ඒ පිළිබඳව අමිත්ගේ බිරිඳ කිව්ව මාධ්‍යයට කිව්ව දේ - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-10-29

සිරගත කර සිටි අමිත් වීරසිංහ ඇතුළු පිරිසට ඇප ඒ පිළිබඳව අමිත්ගේ බිරිඳ කිව්ව මාධ්‍යයට කිව්ව දේ

සිරගත කර සිටි අමිත් වීරසිංහ ඇතුළු පිරිසට ඇප
ඒ පිළිබඳව අමිත්ගේ බිරිඳ කිව්ව මාධ්‍යයට කිව්ව දේfrom Gossip Lanka News & Video https://ift.tt/2Po3Ogn
via internet

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages