පාසැල් නිළ ඇඳුම් පිටින් ගම්පොළ සිසුන් පස් දෙනෙක් රෙදි ගලවං කරපු දේ දැකලා දෙමව්පියන්ගෙත් රෙදි ගැලවෙයි - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-10-25

පාසැල් නිළ ඇඳුම් පිටින් ගම්පොළ සිසුන් පස් දෙනෙක් රෙදි ගලවං කරපු දේ දැකලා දෙමව්පියන්ගෙත් රෙදි ගැලවෙයි

පාසැල් නිළ ඇඳුම් පිටින් ගම්පොළ සිසුන් පස් දෙනෙක් රෙදි ගලවං කරපු දේ දැකලා දෙමව්පියන්ගෙත් රෙදි ගැලවෙයිfrom Gossip Lanka News & Video https://ift.tt/2z1jewG
via internet

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages