බඩ වැඩී වැඩි කිය කිය පසුතැවෙන්න එපා දවසකට විනාඩි දෙකක් වැය කරලා ජපන් ක්‍රමේට බඩ අඩුකර ගම්මුද? - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-10-24

බඩ වැඩී වැඩි කිය කිය පසුතැවෙන්න එපා දවසකට විනාඩි දෙකක් වැය කරලා ජපන් ක්‍රමේට බඩ අඩුකර ගම්මුද?

බඩ වැඩී වැඩි කිය කිය පසුතැවෙන්න එපා
දවසකට විනාඩි දෙකක් වැය කරලා ජපන් ක්‍රමේට බඩ අඩුකර ගම්මුද?from Gossip Lanka News & Video https://ift.tt/2ywmDEh
via internet

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages