ඒකෙන් තමයි ජීවිතේ ගැට ගහගන්න උත්සාහ කරන්නේ. තිබෙන ආදරය අහසට පො‍ළොව වගෙයි – චන්න පෙරේරා - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-10-29

ඒකෙන් තමයි ජීවිතේ ගැට ගහගන්න උත්සාහ කරන්නේ. තිබෙන ආදරය අහසට පො‍ළොව වගෙයි – චන්න පෙරේරා

ඒකෙන් තමයි ජීවිතේ ගැට ගහගන්න උත්සාහ කරන්නේ. තිබෙන ආදරය අහසට පො‍ළොව වගෙයි – චන්න පෙරේරාfrom Gossip Lanka News & Video https://ift.tt/2OV8k6G
via internet

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages