අදටත් මම ඔහුට ආදරය කරනවා මතක් වෙන අවස්ථා තියෙනවා එහෙම නෑ කියනවානම් බොරුවක් – තනූජා - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-10-31

අදටත් මම ඔහුට ආදරය කරනවා මතක් වෙන අවස්ථා තියෙනවා එහෙම නෑ කියනවානම් බොරුවක් – තනූජා

අදටත් මම ඔහුට ආදරය කරනවා
මතක් වෙන අවස්ථා තියෙනවා එහෙම නෑ කියනවානම් බොරුවක් – තනූජාfrom Gossip Lanka News & Video https://ift.tt/2Dbdq8B
via internet

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages