හිටපු අමාත්‍යවරුන්ගේ ආරක්ෂාවත් අඩු වෙයි. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-10-30

හිටපු අමාත්‍යවරුන්ගේ ආරක්ෂාවත් අඩු වෙයි.

lnc 4

පොලිස්පතිගේ උපදෙස් පරිදි සියලුම හිටපු අමාත්‍යවරුන්ගේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ, ආරක්ෂක නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව දක්වා අඩු  කර තිබේ.

අමාත්‍යවරයෙකුට නිල ආරක්ෂක නිලධාරින් හත් දෙනෙකු සිටින අතර මන්ත්‍රීවරයෙකුට හිමි වන්නේ නිල ආරක්ෂ නිලධාරින් දෙදෙනෙකු වේ. මේ අනුව හිටපු අමාත්‍යවරුන්ගේ ආරක්ෂ නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව දෙදෙනෙකු දක්වා අඩු කර ඇත.

The post හිටපු අමාත්‍යවරුන්ගේ ආරක්ෂාවත් අඩු වෙයි. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages