මම කුංෆු කරාතේ, ජූඩෝ ඔක්කොම දන්නවා STF එකෙන් එදා මාව ඇල්ලුවේ නැත්නම් මම ගහනව ඔක්කෝටම – චතුර – - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-10-30

මම කුංෆු කරාතේ, ජූඩෝ ඔක්කොම දන්නවා STF එකෙන් එදා මාව ඇල්ලුවේ නැත්නම් මම ගහනව ඔක්කෝටම – චතුර –

මම කුංෆු කරාතේ, ජූඩෝ ඔක්කොම දන්නවා
STF එකෙන් එදා මාව ඇල්ලුවේ නැත්නම් මම ගහනව ඔක්කෝටම – චතුර –from Gossip Lanka News & Video https://ift.tt/2CNNDlK
via internet

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages