පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ජනවාරි 05වනදා. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-11-10

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ජනවාරි 05වනදා.

Election_Marks

පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ඊයේ රාත්‍රීයේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් අදාළ නිකුත් කළේය.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 33 වන ව්‍යවස්ථාවේ (2)(ඇ) අනු ව්‍යවස්ථාව සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 62 වන ව්‍යවස්ථාවේ (2) වන අනු ව්‍යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 වන ව්‍යවස්ථාවේ (5) වන අනු ව්‍යවස්ථාව යටතේ තමා වෙත පැවරී ඇති බලතල අනුව පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරි බව සඳහන්ය.

එම ව්‍යවස්ථානුකූල වගන්ති වලට යටත්ව 1981 අංක 1 දරණ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ දස වන වගන්තියේ විදිවිධාන අනුව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වන තමා හට පැවරී ඇති බතතල අනුව පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරි බව අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

එම ගැසට් නිවේදනයට අනුව ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රි සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරි බව අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන්ය.

අදාළ ගැසට් නිවේදනයට අනුව අභිනව පාර්ලිමේන්තුව වර්ෂ 2019ක් වූ ජනවාරි මස 17 වෙනි දින කැඳවීමට මෙම ගැසට් නිවේදනයෙන් නියෝග කර තිබේ.

එමෙන්ම අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයට අනුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් තෝරා පත් කරගැනීම වර්ෂ 2019ක් වූ ජනවාරි මස 5 වනදා පැවැත්වෙන ඡන්ද  විමසීමකදී සිදුකරගත යුතු බව අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

එමෙන්ම අදාළ ඡන්ද විමසීම සඳහා තේරීම් බාර නිලධාරීන් විසින් නාමයෝජනා පත්‍ර බාරගත යුතු කාලය ද අදාළ ගැසට් නිවේදනය මඟින් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

The post පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ජනවාරි 05වනදා. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages