අම්මලා අතහැරලා යන පුතාලට අන්තිමේට වෙන දේ ගැන කියවෙන ගුණදාස කපුගේ මහතාගේ දවසක් පැල නැති හේනේ ගීතයේ තේරුම - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-11-07

අම්මලා අතහැරලා යන පුතාලට අන්තිමේට වෙන දේ ගැන කියවෙන ගුණදාස කපුගේ මහතාගේ දවසක් පැල නැති හේනේ ගීතයේ තේරුම

අම්මලා අතහැරලා යන පුතාලට අන්තිමේට වෙන දේ ගැන කියවෙන ගුණදාස කපුගේ මහතාගේ දවසක් පැල නැති හේනේ ගීතයේ තේරුමfrom Gossip Lanka News & Video https://ift.tt/2F8yWfU
via internet

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages