තම වෙඩින් එක දවසේ කලින් පෙම්වතා එවපු වෙඩින් එක එක කපනකොට එයින් දැක්ක දේ දැකලා මනමාලිට හීන් දාඩිය දාලා - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-11-17

තම වෙඩින් එක දවසේ කලින් පෙම්වතා එවපු වෙඩින් එක එක කපනකොට එයින් දැක්ක දේ දැකලා මනමාලිට හීන් දාඩිය දාලා

තම වෙඩින් එක දවසේ කලින් පෙම්වතා එවපු වෙඩින් එක එක කපනකොට එයින් දැක්ක දේ දැකලා මනමාලිට හීන් දාඩිය දාලාfrom Gossip Lanka News & Video https://ift.tt/2FtAaSX
via internet

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages