මහ රෑ කතා කල තරුණිය සමඟ කොළඹ ඉදන් නුවර මාළිඟාවට ආව නදීෂ්ට ඇයගේ නිවසට ගිය විට හීන් දාඩිය දැම්ම ඇඟ කිලිපොලා යන කතාව - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-11-19

මහ රෑ කතා කල තරුණිය සමඟ කොළඹ ඉදන් නුවර මාළිඟාවට ආව නදීෂ්ට ඇයගේ නිවසට ගිය විට හීන් දාඩිය දැම්ම ඇඟ කිලිපොලා යන කතාව

මහ රෑ කතා කල තරුණිය සමඟ කොළඹ ඉදන් නුවර මාළිඟාවට ආව නදීෂ්ට ඇයගේ නිවසට ගිය විට හීන් දාඩිය දැම්ම ඇඟ කිලිපොලා යන කතාවfrom Gossip Lanka News & Video https://ift.tt/2qWnkT3
via internet

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages