පොලිසිය, ආරක්ෂක ආමාත්‍යාංශය යටතට. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-11-09

පොලිසිය, ආරක්ෂක ආමාත්‍යාංශය යටතට.

lnc 4

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 43 වැනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ පත් කරන ලද අමාත්‍යවරුන් සඳහා පවරනු ලබන විෂයන් හා කාර්යයන් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මඟින් නිකුත් කර තිබේ. ඒ අනුව අංක 2096/17 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය නොවැම්බර් මස 05 වනදා මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව, ආරක්ෂක ආමාත්‍යාංශය යටතට ගෙන ඇති අතර මීට පෙර පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව, නීතිය හා සාමය අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවතිණි..

අමාත්‍යාංශය සඳහා වෙන් කර ඇති සියලු දෙපාර්තිමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථාවල තොරතුරු පහතින්,

Gazzert-2

The post පොලිසිය, ආරක්ෂක ආමාත්‍යාංශය යටතට. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages