ආදරේ කරපු කෙල්ල කෝච්චියට පැන්න සේනානායක වේරලියද්ද මහතාගේ පෙරුම් පුරාගෙන ආ සංසාරේ ගීතයේ තේරුම - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-11-04

ආදරේ කරපු කෙල්ල කෝච්චියට පැන්න සේනානායක වේරලියද්ද මහතාගේ පෙරුම් පුරාගෙන ආ සංසාරේ ගීතයේ තේරුම

ආදරේ කරපු කෙල්ල කෝච්චියට පැන්න සේනානායක වේරලියද්ද මහතාගේ පෙරුම් පුරාගෙන ආ සංසාරේ ගීතයේ තේරුමfrom Gossip Lanka News & Video https://ift.tt/2QeC4I9
via internet

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages