මවු පදවිය නොවන හේලිගේ ප්‍රාර්ථනාව - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-11-10

මවු පදවිය නොවන හේලිගේ ප්‍රාර්ථනාව
‘ජස්ටින් බීබර් - හේලි බෝල්ඩ්වින් දෙදෙනාගේ විවාහය ගැන කතා කළ අය අද විමසන්නේ ඔවුන් මවුපියන් බවට පත්වන්නේ කවදාද කියලයි. බීබර්ගේ වයස අවුරුදු 24 යි. දෙදෙනාම තවමත් ගත කරන්නේ යෞවන අවදියයි. ඒත්, බීබර්ට අවශ්‍ය වී ඇත්තේ ඉක්මනින්ම තාත්තා කෙනකු වීමටලු. ඒ බව පවසන්නේ බීබර්ගේ සමීප හිතවතුන්. බීබර් තුළ එවැනි ප්‍රාර්ථනා ගොනු වී තිබුණත් හේලිට නම් දැන්ම අම්මා කෙනකු වීමේ හදිසියක් නැතිලු. ඇගේ සිත තුළ ඊට කලින් සැබෑ කරගත යුතු සිහින රැසක් තිබෙනවාලු.

“‍හේලි, තමන්ගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කර ගත්තායින් පස්සෙ එයත් එක්ක ලස්සන පවුලක් නිර්මාණය කරගෙන හොඳ දෙමවුපියන් බවට පත්වීමයි බීබර්ගෙ අපේක්ෂාව. නමුත්, හේලි හිතන්නෙ ඊට වඩා වෙනස් විදිහකට. එයාට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නෙ නිරූපිකාවක හැටියට තවත් ඉදිරියට ගමන් කරල තමන්ගෙ ක්ෂේත්‍රයේ ජනප්‍රිය වෙලා ඊට පස්සෙ අම්මා කෙනෙක් වෙන්නයි” බීබර්ගේ සමීපතමයකු එලෙස කියා සිටියා.මවු පදවිය නොවන හේලිගේ ප්‍රාර්ථනාව
‘ජස්ටින් බීබර් - හේලි බෝල්ඩ්වින් දෙදෙනාගේ විවාහය ගැන කතා කළ අය අද විමසන්නේ ඔවුන් මවුපියන් බවට පත්වන්නේ කවදාද කියලයි. බීබර්ගේ වයස අවුරුදු 24 යි. දෙදෙනාම තවමත් ගත කරන්නේ යෞවන අවදියයි. ඒත්, බීබර්ට අවශ්‍ය වී ඇත්තේ ඉක්මනින්ම තාත්තා කෙනකු වීමටලු. ඒ බව පවසන්නේ බීබර්ගේ සමීප හිතවතුන්. බීබර් තුළ එවැනි ප්‍රාර්ථනා ගොනු වී තිබුණත් හේලිට නම් දැන්ම අම්මා කෙනකු වීමේ හදිසියක් නැතිලු. ඇගේ සිත තුළ ඊට කලින් සැබෑ කරගත යුතු සිහින රැසක් තිබෙනවාලු.
“‍හේලි, තමන්ගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කර ගත්තායින් පස්සෙ එයත් එක්ක ලස්සන පවුලක් නිර්මාණය කරගෙන හොඳ දෙමවුපියන් බවට පත්වීමයි බීබර්ගෙ අපේක්ෂාව. නමුත්, හේලි හිතන්නෙ ඊට වඩා වෙනස් විදිහකට. එයාට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නෙ නිරූපිකාවක හැටියට තවත් ඉදිරියට ගමන් කරල තමන්ගෙ ක්ෂේත්‍රයේ ජනප්‍රිය වෙලා ඊට පස්සෙ අම්මා කෙනෙක් වෙන්නයි” බීබර්ගේ සමීපතමයකු එලෙස කියා සිටියා.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages