මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ අගමැති ධූරයට තහනම් නියෝගයත් සමඟ එතුමා කල විශේෂ නිවේදනය මෙන්න - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-12-03

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ අගමැති ධූරයට තහනම් නියෝගයත් සමඟ එතුමා කල විශේෂ නිවේදනය මෙන්න

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ අගමැති ධූරයට තහනම් නියෝගයත් සමඟ එතුමා කල විශේෂ නිවේදනය මෙන්නfrom Gossip Lanka News & Video https://ift.tt/2FTW5Di
via internet

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages