මම රට ජාතිය විකුනන් කන හිරිකිත පක්ෂවලට කඩේ යන්නේ නෑ යුක්තියේ හඩ වේදිකාවට ගොඩ වූ පේෂල ලයිව් ඇවිත් කිව්ව දේ - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2018-12-08

මම රට ජාතිය විකුනන් කන හිරිකිත පක්ෂවලට කඩේ යන්නේ නෑ යුක්තියේ හඩ වේදිකාවට ගොඩ වූ පේෂල ලයිව් ඇවිත් කිව්ව දේ

මම රට ජාතිය විකුනන් කන හිරිකිත පක්ෂවලට කඩේ යන්නේ නෑ
යුක්තියේ හඩ වේදිකාවට ගොඩ වූ පේෂල ලයිව් ඇවිත් කිව්ව දේfrom Gossip Lanka News & Video https://ift.tt/2BWN6wP
via internet

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages