මන්ත්‍රීවරුන්ගේ බිරින්දැවරැන්ට හෙළ රණවිරැ බලමුළුවෙන් සෙනෙහෙපතක් - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-01-14

මන්ත්‍රීවරුන්ගේ බිරින්දැවරැන්ට හෙළ රණවිරැ බලමුළුවෙන් සෙනෙහෙපතක්

හෙළ රණවිරැ බලමුළුවෙන්ම න්ත්‍රීවරුන්ගේ බිරින්දැවරැන්ට යවන ලද ලිපියක් අද්මිරාල් සරත් වීරසේකර මහතා විසින් අප වෙත එවා ඇත.

සම්පුර්ණ ලිපිය මෙතනින් බලන්න


Post Bottom Ad

Pages