සුමිත්‍රා, ලෙස්ටර් මාවත හැරයයි - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-01-03

සුමිත්‍රා, ලෙස්ටර් මාවත හැරයයි

ජනවාරි 3, 2019

හෙළ සිනමා කිවිඳීය සුමිත්‍රා පීරිස් පදිංචිව සිටි ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් මාවතේ පිහිටි නිවස අතහැර මෙම මාසයේදී මිරිහාන පිහිටි නව නිවෙසෙක පදිංචියට යාමට නියමිතය. වසර 40ක් පුරා ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් සහ සුමිත්‍රා පීරිස් යුවළ පදිංචිව සිටි මෙම නිවෙස හිමිකරුවන් විසින් නැවත ලබා ගැනීම නිසා පීරිස් මහත්මිය නව නිවසක පදිංචියට යාමට තීරණය කළාය. මෙම නිවහන දෙස් විදෙස් බොහෝ කලාකරුවන් නිතර ආ ගිය තැනක් විය. ඩික්මන් පාර ලෙස කලක් හැඳීන් වූ කොළඹ තිඹිරිගස්යායේ පිහිටි මාවත ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් නමින් නම් කෙරුණේ ද ඔවුන් එහි පදිංචිව සිටි බැවිනි.

 

 

Sarasaviya

Post Bottom Ad

Pages