පාලි හා බෞද්ධ විශ්ව විද්‍යාල කර මතින් උසස් අධ්‍යපන අමාත්‍යංශයට රිංගන කාත්තන්කුඩි ෂරියා විශ්ව විද්‍යාලය – මහාචාර්ය ඉදුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-01-13

පාලි හා බෞද්ධ විශ්ව විද්‍යාල කර මතින් උසස් අධ්‍යපන අමාත්‍යංශයට රිංගන කාත්තන්කුඩි ෂරියා විශ්ව විද්‍යාලය – මහාචාර්ය ඉදුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages