ජනාධිපතිගේ පත් කිරීමට එරෙහිව මඩකලපුවේ හර්තාල්. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-01-11

ජනාධිපතිගේ පත් කිරීමට එරෙහිව මඩකලපුවේ හර්තාල්.

hisbulla_lnc

ජනාධිපතිවරයා  විසින් නැගෙනහිර  පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා පත් කිරීමට විරුද්ධව මඩකලපුවේ හර්තාලයක්  ක්‍රියාත්මක වන  බව වාර්තා වේ.

නැගෙනහිර මහජන සමිතිය මගින් මෙම හර්තාල් ව්‍යාපාරය ආරම්භ කර  ඇති අතර   පොස්ටර්  කටවුට්   නගරය පුරාම  ප්‍රදර්ශනය කර  ඇත.

එම පොස්ටර් මගින් ”ජනපතිතුමනි නොගැලපෙන හිස්බුල්ලාව ඉවත් කර නැගෙනහිර ජනතාව මුදා ගන්න” යනුවෙන් සඳහන් කර තිබුනි.

මෙම   හර්තාලය  නිසා දෙමල ජනතාව  ජීවත්වන ප්‍රදේශවලද කඩ, පොදු වෙළදපොළවල් වසා තිබුණි.

The post ජනාධිපතිගේ පත් කිරීමට එරෙහිව මඩකලපුවේ හර්තාල්. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages