පිට රටවලින් කිරි කියල වස ගේන එක නතර කරන්න. අපේ කිරි අපිට හදා ගන්න ඉඩ දෙන්න. පැල්වත්ත කිරිපිටි සමාගමේ සභාපති කියයි - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-02-14

පිට රටවලින් කිරි කියල වස ගේන එක නතර කරන්න. අපේ කිරි අපිට හදා ගන්න ඉඩ දෙන්න. පැල්වත්ත කිරිපිටි සමාගමේ සභාපති කියයි

පිට රටවලින් කිරි කියල වස ගේන එක නතර කරන්න. අපේ කිරි අපිට හදා ගන්න ඉඩ දෙන්න. මේ බව සදහන් කලේ දේශිය කිරිපිට නිෂ්පාදන සමාගමේ ප්‍රධානි ආරියශිල වික්‍රමනායක මහතා ලංකා ලිඩ් නිවුස් සමග සම්මුක සාකච්ඡාවකට සහභාගි වෙමිනි.

තව දුරටත් ආරියශිල වික්‍රමනායක මහතා සදහන් කලේ අපිට පුළුවන් උනා බටර් වලින් සවයන් පොෂිත කරන්න. අපේ රටේ පැවති ආණ්ඩු දිගින දිගටම කලේ බහුජාතික සමාගම් වලට බදු සහන දිලා මිනිසුන් ලෙඩුන් කරන කිරිපිටි අපේ රටේ මිනිසුන්ට බලෙන් පොවපු එක. මේ විනාශය තවත් කරන්න එපා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේන් පසුගිය දිනක දැන්විමක් දැම්මා ආනයනික කිරි බිව්වොතින් ලෙඩවල් 21ක් හැදෙනවා කියලා. මේක ජාතික අපරාදයක්.

පිට රටවලින් කිරි කියල වස ගේන එක නතර කරන්න. අපේ කිරි අපිට හදා ගන්න ඉඩ දෙන්න. අපිට පුළුවන් අපේ රටට අවශ්‍ය කිරිපිටි ටික අපට හදන්න. කරුණාකරල ඒක කරන්න අපට ඉඩ දෙන්න.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages