ආයෝජන මණ්ඩලයෙන් ව්‍යාපෘති හතරකට අත්සන් - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-02-13

ආයෝජන මණ්ඩලයෙන් ව්‍යාපෘති හතරකට අත්සන්

වටිනාකම ඩො. මිලියන 7යි

අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 7.54ක් වටිනා නව ව්‍යාපෘති 4ක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය විදේශීය සමාගම් හතරක් සමඟ ආයෝජන ගිවිසුම් අත්සන් තබයි. මෙම ව්‍යාපෘති යටතේ රැකියා අවස්ථා හයසියයකට අධික ප්‍රමාණයක් බිහි කිරීමට අපේක්ෂිතය.

ෆැන්ටාසියා නැරෝ ෆැබ්රික්ස් පුද්ගලික සමාගම සෘජු සහ වක්‍ර අපනයනයන් මුල් කරගත් විවිධ වර්ගයේ රෙදි නිෂ්පාදනය සඳහා නව ආයෝජන ගිවිසුමක් අත්සන් තබන ලදී. මෙමඟින් සෘජු රැකියා අවස්ථා 501ක් පමණ ජනිත වනු ඇත. මිල්ලනිය ප්‍රදේශයේ ආරම්භ කිරීමට නියමිත මෙහි ආයෝජන වටිනාකම ඇ. ඩො. මිලියන 2 ක් පමණ වේ. අරිහරා ලංකා ඩ්‍රීම් පුද්ගලික සමාගම දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ කාමර 36 කින් යුතු තරු පන්ති 4 ක හෝටල් ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ආයෝජන ගිවිසුමක් අත්සන් තබන ලදී. ජපන් ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක් වන මෙහි මුඵ ආයෝජන වටිනාකම ඇ. ඩො. මිලියන 3.85 ක් වන අතර මෙමඟින් සෘජු රැකියා අවස්ථා 80 ක් පමණ ජනිතවනු ඇත.

ඉන්ට්ෆාම් පුද්ගලික සමාගම ඇ. ඩො. මිලියන 1.19 ක් පමණ වටිනා ව්‍යාපෘතියක් සඳහා නව ආයෝජන ගිවිසුමක් අත්සන් තබන ලදී. අපනයනය මුල්කරගත් මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් විවිධ වර්ගයේ ඹෟෂධීය පැලෑටි වර්ග සහ සලාද කොළ වගා කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. මෙමඟින් රැකියා අවස්ථා 52 ක් පමණ ජනිතවනු ඇත.

ඇ. ඩො. මිලියන 0.5 ක් වටිනාකමකින් යුතු ගුදම් සේවා සහ බාහිර සේවා සැපයීම වෙනුවෙන් පික් පැක් පාක් පුද්ගලික සමාගම නව ආයෝජන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ගිවිසුමක් අත්සන් තබන ලදී. මෙය ජා-ඇල වල්ගම්පිටිය ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර මෙමඟින් රැකියා අවස්ථා 10 ක් පමණ ජනිත වනු ඇත.

අරිහරාලංකා පුද්ගලික සමාගමේ සභාපති හා කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂ හිරෝෂි අරිහරා මහතා පවසන පරිදි මෙම ආයෝජනය මාලදිවයිනේ සිදු කිරීමට මුලින්ම සැලසුම් කර සිටි බවත් පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුකරන ලද සංචාරයකින් පසුව ලංකාවේ පවතින ස්වභාවික සුන්දරත්වය හේතුවෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කළ බවයි. දඹුල්ල වැව ආසන්නයේම පිහිටීම සහ සීගිරි බලකොටුව ඉතා අලංකාරව මෙම ස්ථානයට දර්ශනය වීමත් නිසා සංචාරක ආකර්ශනය සඳහා සුවිශේෂී වනු ඇත.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages