සිරිසේනට බැහැ.රෑ වැටුන වලේ දවල් වැටෙන්න අපි ලෑස්ති නෑ.අපි අපේ අපේක්ෂකයා තෝරලා ඉවරයි.- පොහොට්ටුව කියයි. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-03-16

සිරිසේනට බැහැ.රෑ වැටුන වලේ දවල් වැටෙන්න අපි ලෑස්ති නෑ.අපි අපේ අපේක්ෂකයා තෝරලා ඉවරයි.- පොහොට්ටුව කියයි.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages