‘ජනා­ධි­පති මාධ්‍ය සම්මාන-2018’ සම්මා­න­ලා­භීහු - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-04-12

‘ජනා­ධි­පති මාධ්‍ය සම්මාන-2018’ සම්මා­න­ලා­භීහු

Author(s): 
මහින්ද අලුත්ගෙදර

'ජනා­ධි­පති මාධ්‍ය සම්මාන - 2018' සම්මාන ප්‍රදා­නෝ­ත්ස­වය ජනා­ධි­පති මෛත්‍රී­පාල සිරි­සේන මහ­තාගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් කොළඹ, බණ්ඩා­ර­නා­යක ජාත්‍ය­න්තර සම්ම­න්ත්‍රණ ශාලාවේ දී පෙරේදා රාත්‍රියේ (10) පැවැ­ත්විණි. ජන­මා­ධ්‍ය­වේ­දීන්ගේ කුස­ලතා, හැකියා හා සුවි­ශේෂී නිපු­ණතා ඇගැ­යී­මට ජන­මාධ්‍ය අමා­ත්‍යාං­ශය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතා­වට ජනා­ධි­පති මාධ්‍ය සම්මාන උළෙ­ලක් සංවි­ධා­නය කළ අතර සමාජ වග­කී­මෙන් යුත් මාධ්‍ය කලා­වක් බිහි­කි­රීම මේ ඇගැ­යීම් උළෙලේ මුඛ්‍ය පර­මා­ර්ථය වෙයි.
 

ඒ අනුව මෙම 'ජනා­ධි­පති මාධ්‍ය සම්මාන උළෙල - 2018' සම්මා­න­ලා­භීන් මෙසේය.
# පුව­ත්පත් ක්ෂේත්‍රය -
වසරේ ප්‍රශස්ත ප්‍රවෘත්ති වාර්තාව :-
සිංහල - ධම්මික සපු­මල් ජය­සේන මහතා (මවු­බිම)
ඉංග්‍රීසි - මිරු­දුල තම්බ­යියා මහ­ත්මිය (සිලෝන් ටුඩේ)
දෙමළ - ලෝරන්ස් ෂෙල්ව­නා­ය­ගම් මහතා (තින­ක­රන්)
වසරේ ප්‍රශස්ත ඡායා­රූ­පය - රුක්මල් ගමගේ මහතා (දින­මිණ) සහ සුදම් ගුණ­සිංහ මහතා (සිළු­මිණ)
වසරේ ප්‍රශස්ත තීරු ලිපිය :-
සිංහල - යස­ව­ර්ධන රුද්‍රිගු මහතා (අද)
ඉංග්‍රීසි - ගගනි වීර­කෝන් මහ­ත්මිය (සිලෝන් ටුඩේ)
දෙමළ - රවි­ච­න්ද්‍රන් රාම්කු­මා­රන් මහතා (වීර­කේ­සරී)
වසරේ ප්‍රශස්ත කාටුන් නිර්මා­ණය - සවු­න්තිස් තමා­තාස් මහතා (වීර­කේ­සරී)
වසරේ ප්‍රශස්ත පිටු සැල­සුම - ධනුෂ්ක විජේ­සිරි මහතා (දේශය)
වසරේ ප්‍රශස්ත විශේ­ෂාංග ලිපිය :-
සිංහල - සපු­මල් ජය­සේන මහතා (ඉරිදා මවු­බිම)
ඉංග්‍රීසි - මහිල් විජේ­සිංහ මහතා (සන්ඩේ ඔබ්ස­ර්වර්)
දෙමළ - සුද­න්ති­ර­න්තන් අනු­ති­නම් (ටැමිල් මිරර්)
වසරේ ප්‍රශස්ත විම­ර්ෂ­ණා­ත්මක පුවත :-
සිංහල - ක්‍රිෂාන් අරෝ­ෂණ මාන්න­පෙ­රුම මහතා (දින­මිණ)
ඉංග්‍රීසි - කමන්ති වික්‍ර­ම­සිංහ මහ­ත්මිය (ඩේලි­මි­රර්)
# රේඩියෝ ක්ෂේත්‍රය -
වසරේ ප්‍රශස්ත ප්‍රවෘත්ති වාර්තාව/ ඉදි­රි­පත් කිරීම :-
සිංහල - නිශාන්ති ලක්මිණී සල්පි­ටි­කෝ­රාල මහ­ත්මිය
ඉංග්‍රීසි - මාරියෝ විජේ­ව­ර්ධන (ගුවන් විදු­ලිය)
දෙමළ - ෂනුෂ් මොහො­මඩ් ෆෙරෝස් මහතා (ගුවන් විදුලි සංස්ථාව)
වසරේ ප්‍රශස්ත ගුවන් විදුලි වැඩ­ස­ට­හන:-
සිංහල - ඉන්ද්‍ර­සිරි සුර­වීර මහතා (අයි.ටී.එන් එෆ්එම්)
දෙමළ - පී.අව­ර්නා­සු­දම් (ශක්ති එෆ්.එම්)
වසරේ ප්‍රශස්ත ළමා වැඩ­ස­ට­හන :-
සිංහල - අජිත් වසන්ත ඈපා මහතා (ඌව ප්‍රජා ගුවන් විදු­ලිය)
දෙමළ - අනූෂා මොරා­යස් මහ­ත්මිය (ගුවන් විදු­ලිය)
වසරේ ප්‍රශස්ත ගවේ­ෂ­ණා­ත්මක වැඩ­ස­ට­හන :-
සිංහල - චාමි­කර ගයාන් බණ්ඩාර මහතා (නෙත් එෆ්.එම්)
දෙමළ - ඥාන­කු­මා­රන් ඥාන­දී­පන් මහතා (ශක්ති එෆ්.එම්)
වසරේ ප්‍රශස්ත අධ්‍යා­ප­නික වැඩ­ස­ට­හන :-
සිංහල - ප්‍රිය­න්තනී ගමගේ යහ­ම්පත් මහ­ත්මිය (ස්වදේ­ශීය සේවය)
දෙමළ - ෆාතිමා රිස්වාන් (ඌව ප්‍රජා ගුවන් විදු­ලිය)
# රූප­වා­හිනී ක්ෂේත්‍රය -
වසරේ ප්‍රශස්ත ප්‍රවෘත්ති වාර්තාව :-
සිංහල - නිමේෂ් විජේ­සූ­රිය මහතා (ස්වර්ණ­වා­හිනී)
දෙමළ - මොහො­මඩ් සාරාන් මහතා (නේත්‍රා ටී.වී)
වසරේ ප්‍රශස්ත ප්‍රවෘත්ති නි‍වේද­නය :-
සිංහල - නිශාදි බන්ඩා­ර­නා­යක මහ­ත්මිය (ජාතික රූප­වා­හි­නිය)
ඉංග්‍රීසි - ඉෆ්ති­යාර් අබ්දුල් කාදර් මහ­ත්මිය (අටි.ටී.එන්)
දෙමළ - ඉර්ෆාන් මොහො­මඩ් මහතා (වස­න්තම් ටී.වී)
වසරේ ප්‍රශස්ත වැඩ­ස­ට­හන් ඉදි­රි­පත් කිරීම :-
සිංහල - චන්දන ජය­සිංහ මහතා (ස්වර්ණ­වා­හිනී)
ඉංග්‍රීසි - බර්න­ඩීන් ජය­සිංහ මහ­ත්මිය (ටී.වී වන්)
දෙමළ - මොහො­මඩ් මුෂා­රෆ් (වස­න්තම් ටී.වී)
වසරේ ප්‍රශස්ත ගවේ­ෂ­ණා­ත්මක වැඩ­ස­ට­හන -
ඉර්ෆාන් මොහො­මඩ් මහතා (වස­න්තම් ටී.වී)
වසරේ ප්‍රශස්ත වාර්තා වැඩ­ස­ට­හන -
විනීතා කරු­ණා­රත්න මහ­ත්මිය (ජාතික රූප­වා­හි­නිය)
වසරේ ප්‍රශස්ත සංවා­දා­ත්මක වැඩ­ස­ට­හන -
කෞෂල්‍ය දිසා­නා­යක මහතා (ටී.වී දෙරණ)
වසරේ ප්‍රශස්ත අධ්‍යා­ප­නික වැඩ­ස­ට­හන -
සුමින්ද තිල­ක­සේන මහතා (ජාතික රූප­වා­හි­නිය)
# වෙබ් අඩවි ක්ෂේත්‍රය
වසරේ ප්‍රශස්ත ප්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩ­විය -
කැළුම් ශිවන්ත මහතා (ශ්‍රී ලංකා මිරර්)
වසරේ ප්‍රශස්ත බහු­මාධ්‍ය භාවි­තය :-
දෙමළ - වීර­රා­ජන් ප්‍රිය­ද­ර්ශන් මහතා (වීර­කේ­සරී ඩොට් එල්.කේ)
වසරේ ප්‍රශස්ත බ්ලොග් (Blog) රචක -
නඩ­රාසා සර­ව­නන් මහතා

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages