සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ආදායම 2020දී දෙගුණ කරන්න ඩිජිටල් ක්‍රියාමාර්ගයක් - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-04-11

සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ආදායම 2020දී දෙගුණ කරන්න ඩිජිටල් ක්‍රියාමාර්ගයක්

සිතාරා සේනානි, චමීර ඇල්ලදෙණිය,

සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් දැනට ලැබෙන ආදායම 2020 වන විට දෙගුණයක් කර ගැනීම ඇතුළු එම ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය සහ ගෝලීය ආරක්ෂක ප්‍රතිරූපය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වූ යෝජිත ඒකාබද්ධ සංචාරක ඩිජිටල් ක්‍රියාමාර්ගය රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්ව පදනම යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය පියවර ගනි.

ඒ සඳහා සංචාරක සංවර්ධන, වනජීවී සහ ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු ඇමැති ජෝන් අමරතුංග මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට ඇමැති මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

සංචාරක කර්මාන්තයෙන් දැනට ලැබෙන ‍අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.5ක ආදායම 2020 වන විට අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 7.0 දක්වා වැඩි කර ගැනීමටත්, සංචාරක කර්මාන්තයේ දේශීය රැකියා ප්‍රමාණය 600,000ක් දක්වා වැඩි කිරීමට හා සංචාරකයන්ගේ දෛනික වියදම අමෙරිකානු ඩොලර් 210 දක්වා වැඩි කිරීම යන අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා 'ශ්‍රී ලංකා සංචාරක උපායමාර්ග සැලැස්ම 2017-2020 ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

ඒ යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කරන්නන්ගේ සමස්ත සංචාරක අත්දැකීම් ඉහළ නැංවීම, සංචාරක කරමාන්තයේ වර්ධනය හා ගෝලීය ආරක්ෂක ප්‍රතිරූපය වැඩිදියුණු කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් ජාතික මට්ටමේ තාක්ෂණ විසඳුම් ක්‍රමවේදයක් ලෙස 'ඒකාබද්ධ සංචාරක ඩිජිටල් ක්‍රියාමාර්ගය' හඳුන්වා දීමට සැලසුම් කර තිබේ.

මෙම යෝජිත විසඳුම් ඒකාබද්ධ සංචාරක හා චාරිකා විශ්ලේෂණ, ඒකාබද්ධ ගෝලීය ගුවන් සමාගම් තොරතුරු ඒකාබද්ධ කිරීමේ හා සංචාරකයන්ගේ ආරක්ෂාව පිරික්සීම සහ ඒකාබද්ධ සංචාරක සංරක්ෂණය හා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම යන ප්‍රධාන සංරචක තුනකින් සමන්විත වේ.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages