ගෝලීය සවි­බල ගැන්වීමේ සමු­ළුවෙන් ජාත්‍ය­න්තර සබ­ඳතා ගොඩ­න­ඟ­නවා - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-04-12

ගෝලීය සවි­බල ගැන්වීමේ සමු­ළුවෙන් ජාත්‍ය­න්තර සබ­ඳතා ගොඩ­න­ඟ­නවා

විද්‍යා, තාක්ෂණ සහ නවෝ­ත්පා­දන පද­නම් කර­ගත් ආර්ථි­ක­යක් කරා යන ශ්‍රී ලංකා­වට අපේ­ක්ෂිත සංව­ර්ධන ඉලක්ක වෙත ළඟා­විය හැකි ජාත්‍ය­න්තර සබ­ඳතා ගොඩ­නඟා ගැනීමේ අව­කා­ශය ගෝලීය සවි­බල ගැන්වීමේ සමු­ළුව හරහා ලැබුණු බව විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේ­ෂණ ( කැබි­නට් නොවන) ඇමැති සුජීව සේන­සිංහ මහතා පෙන්වා දුන්නේ ය.

ක්‍රේම්බිජ්, මැස­චු­සෙට්හි, හාවර්ඩ් විශ්ව­වි­ද්‍යා­ලයේ ජාත්‍ය­න්තර සංව­ර්ධන මධ්‍ය­ස්ථා­නය (CID) විසින් 11 වන වරට සංවි­ධා­නය කරනු ලබන, වාර්ෂි­කව පව­ත්වන හාවර්ඩ් සර­ස­වියේ ගෝලීය සවි­බ­ල­ගැ­න්වීමේ සමු­ළු­වට (GEM 19) සිව්වැනි වර­ටත් සහ­භාගී වෙමින් ඇමැ­ති­ව­රයා මේ ගැන අව­ධා­නය යොමු කර ඇත.

හාවර්ඩ් විශ්ව­වි­ද්‍යා­ලය ඇමැ­ති­ව­රයා වෙත නිල වශ­යෙන් ඇර­යුම් කරනු ලැබ ඇති අතර සමු­ළුව අප්‍රේල් මස 09 සහ 10 යන දින­වල පැවැ­ත්විණි.

මෙම වැඩ­ස­ට­හන ජාත්‍ය­න්තර ප්‍රති­පත්ති සම්පා­ද­ක­යන්, ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධා­රීන්, බහු­පා­ර්ශ්වීය සංවි­ධා­න­යන්හි ප්‍රධා­නීන් සහ සංව­ර්ධන ක්ෂේත්‍රය පිළි­බඳ විශේ­ෂ­ඥ­යන් 100 දෙන­කුගේ සහ­භා­ගී­ත්ව­යෙන් පැවැ­ත්වෙන අතර තිර­සර සෞභා­ග්‍ය­යක් ළඟා­කර ගැනීම ඇර­මුණු කර­ග­නි­මින් නව­තම පර්යේ­ෂණ සහ නව්‍ය අද­හස් මෙහි දී සාක­ච්ඡා­වට බඳුන් කෙරිණි.

එමෙන්ම ගෝලීය සවි­බල ගැන්වීමේ සමු­ළු­වේදී, (GEM 19) සංව­ර්ධ­නය වෙමින් පවත්නා රට­වල් හමුවේ පවත්නා පහත සඳ­හන් කර ඇති ගැටලු සඳහා අවශ්‍ය තිර­සර විස­ඳුම් පිළි­බ­ඳව සාකච්ඡා කර ඇත. එම ගැටලු අත­රට, වත්මන් සංව­ර්ධන මට්ටම අව­බෝධ කර­ගැ­නී­මට රාජ්‍ය අංශයේ ශක්‍ය­තාව උප­කාර වන්නේ කෙසේද, රාජ්‍ය අංශයේ ක්‍රියා­කා­රී­ත්වය, දේශ­පා­ලන අධි­කා­රී­ත්වය, ප්‍රති­ප­ත්ති­මය ප්‍රමු­ඛතා සහ බලය යනා­දි­යෙහි පරි­ණා­මය සඳහා බල­පාන සාධක , රාජ්‍ය අංශයේ ශක්‍ය­තාව වර්ධ­නය කිරීම හමුවේ ඇති ප්‍රධාන අභි­යෝග, දේශ­පා­ලන අධි­කා­රී­ත්වය විසින් පනවා ඇති සීමා සහ දැනට පව­තින රාජ්‍ය අංශයේ ශක්‍ය­තා­වන්, විසින් සිදු­ක­රන ප්‍රති­සං­ස්ක­රණ ආදිය ඇතු­ළත් වේ.

දේශ­පා­ලන විද්‍යා­ඥ­යකු හා ග්‍රන්ථ රාශි­යක කතු­ව­ර­යකු වන මහා­චාර්ය ෆැන්සිස් ෆුකු­යාමා සහ ආර්ථික විද්‍යාව පිළි­බඳ මහ­චා­ර්ය­ව­ර­යකු සහ ගෝලීය අර්බුද පිළි­බඳ අධ්‍ය­ය­නය සහ විස­ඳුම් ලබා­දීම සඳහා වන පිය­ර්සන් ආය­ත­නයේ අධ්‍යක්ෂ, ජේම්ස් රොබි­න්සන් යන මහ­ත්ව­රුන් මෙම සමු­ළුවේ ප්‍රධාන දේශ­ක­යන් ලෙස සහ­භාගී වී ඇත.

හාවර්ඩ් විශ්ව­වි­ද්‍යා­ලයේ ජාත්‍ය­න්තර සංව­ර්ධන මධ්‍ය­ස්ථා­නය විසින් 2016 වර්ෂයේ අගෝස්තු සිට සැප්තැ­ම්බර් දක්වා පැවැති හාවර්ඩ් විශ්ව­වි­ද්‍යා­ලයේ මහ­චාර්ය රොබට් ලෝරන්ස් විසින් ආරම්භ කරනු ලැබු ‘Mastering Trade Policy: Understanding and Acting in Today’s Economy,’ යන තේමාව යටතේ පැවැති විධා­යක අධ්‍යා­පන වැඩ­ස­ට­හ­නට මෙන්ම 2017 සහ 2018 GEM සමුළු සඳහා සිය සහ­භා­ගී­ත්වය ලබා දීම හේතු­වෙන් ඇමැති සුජීව සේන­සිංහ සහ හාවර්ඩ් සර­ස­විය අතර ද සමීප සබ­ඳ­තා­වක් ගොඩ­නැඟී තිබේ.

මේ හේතු­වෙන්, 11 වැනි වර­ටත් පව­ත්වනු ලබන ගෝලීය සවි­බ­ල­ගැ­න්වීමේ හමුව සඳහා සහ­භාගී වීමට අමා­ත්‍ය­ව­රයා ඇර­යුම් ලබා ඇති අතර, ඇමැති සේන­සිංහ මහතා ලද මෙම අව­ස්ථාව, විශේ­ෂිත ක්ෂේත්‍ර ගණ­නා­වක් පිළි­බඳ දැනුම ලබා ගැනී­මට මෙන්ම අද­හස් හුව­මාරු කර­ගැ­නී­ම­ටත් විද්‍යා, තාක්ෂණ සහ නවෝ­ත්පා­දන පද­නම් කර­ගත් ආර්ථි­ක­යක් හඹා යන, සංව­ර්ධ­නය වෙමින් පවත්නා රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා­වට අපේ­ක්ෂිත සංව­ර්ධන ඉලක්ක වෙත ළඟා­වීමේ දී වැද­ගත් වන ජාත්‍ය­න්තර සබ­ඳතා ගොඩ­නඟා ගැනී­මට අව­කාශ විවර කර­ගැ­නී­මට, රට වෙනු­වෙන් පෙනී­සි­ටී­මට ලද මහඟු අව­ස්ථා­වකි.

ඉදි­රියේ දී මෙම අමා­ත්‍යාං­ශය විසින් විද්‍යා හා තාක්ෂණ විෂය ක්ෂේත්‍රය සාමාන්‍ය පොදු සමා­ජය වෙත සමීප කර­වී­මට ක්‍රියා­ත්මක කරන ශිල්ප සේනා වැඩ­ස­ට­හන පිළි­බ­ඳව ජාත්‍ය­න්තර විශේ­ෂ­ඥ­යන් දැනු­වත් කිරී­ම­ටත්, ඒ සඳහා සංව­ර්ධිත රට­ව­ලින් සහාය ලබා­ගැ­නී­මට අවශ්‍ය සබ­ඳතා ගොඩ­නඟා ගැනී­ම­ටත් ඇමැ­ති­ව­රයා එහිදී කට­යුතු කර ඇත.

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages