ප්‍රොටෝකෝලය අපරානුමත කිරීම සංකේතාත්මකව පිළිගන්වමින්....... - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-04-12

ප්‍රොටෝකෝලය අපරානුමත කිරීම සංකේතාත්මකව පිළිගන්වමින්.......

ලංකා රජය විසින් ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ 1930 බලහත්කාරයෙන් සේවය ලබාගැනීම පිළිබඳ ප්‍රඥප්තියට සම්බන්ධ 2014 අංක 29 ප්‍රොටෝකෝලය අපරානුමත කිරීම සංකේතාත්මකව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා සහ මාලදිවයින් අධ්‍යක්ෂ සිම්රිං සිං මහත්මිය වෙත පිළිගන්වන ලද අවස්ථාව.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages