බිම් බෝම්බ තර්ජ­න­යෙන් ශ්‍රී ලංකාව බොහෝ දුරට මිදිලා - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-04-12

බිම් බෝම්බ තර්ජ­න­යෙන් ශ්‍රී ලංකාව බොහෝ දුරට මිදිලා

බිම් බෝම්බ තර්ජ­න­යට මුහුණු පා තිබෙන රට­වල් අත­රින් ශ්‍රී ලංකාව එයින් බොහෝ දුරට මිදී ඇති රටක් ලෙස විශාල ප්‍රග­ති­යක් ලබා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා බිම් බෝම්බ තහ­නම් කිරීමේ ව්‍යාපා­රය, නිර­වි­ක­ර­ණය සහ සංව­ර්ධ­නය කිරීමේ සංස­දයේ සම්බ­න්ධී­කා­රක විද්‍යා අභ­ය­ගු­ණ­ව­ර්ධන මහතා පැවැ­සීය.

මේ පිළි­බ­ඳව වැඩි­දු­ර­ටත් අද­හස් දැක්වූ ඒ මහතා මෙසේ ද කීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ තවත් බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරී­මට වර්ග කිලෝ මීටර් 25ක පමණ භූමි ප්‍රමා­ණ­යක් ඉති­රිව තිබෙ­නවා. බිම් බෝම්බ සහ යුද්ධ­යෙන් අව­ශේෂ වින්දි­ත­යන් 20,000ක පමණ ප්‍රමා­ණ­යක් සිටි­නවා. මේ දත්ත නැවත යාව­ත්කා­ලීන කිරීමේ අව­ශ්‍ය­තා­වක් පව­ති­නවා.

ජාතික ප්‍රති­පත්ති, ආර්ථික කට­යුතු, නැවත පදිංචි කිරීම් හා පුන­රු­ත්ථා­පන, උතුරු පළාත් සංව­ර්ධන හා යෞවන කට­යුතු අමා­ත්‍යාං­ශ­යෙන් මේ වන විට යුද්ධ­යෙන් අව­තැන් වූ පවුල් 10,000ක් පමණ මෙරට වෙනත් ප්‍රදේ­ශ­වල ජීවත් වන බවට ගණ­නය කර තිබෙ­නවා. උතුරු, නැඟෙ­න­හිර යුද­මය වාතා­ව­ර­ණ­යෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා රජය බිම් බෝම්බ තහ­නම් කිරී­මට යොමු වී තිබෙ­නවා.

බිම් බෝම්බ තහ­නම් කිරීමේ ප්‍රඥ­ප්තිය (ඔටාවා ප්‍රඥ­ප්තිය), පොකුරු අවි පිළි­බඳ ප්‍රඥ­ප්තිය (ඔස්ලෝ ප්‍රඥ­ප්තිය), පුද්ගල ආබා­ධි­ත­යන් පිළි­බඳ ප්‍රඥ­ප්තිය යන ප්‍රඥප්ති 03ක් ක්‍රියා­ත්මක කෙරෙ­නවා. විශේ­ෂ­යෙන්ම මින් පොකුරු අවි ලෝක­යෙන් තුරන් කිරී­මට කට­යුතු කළ යුතු බවට මේ වන විට අව­ධා­නය යොමුව තිබෙ­නවා.

මේ සියලු ප්‍රඥප්ති වින්දි­ත­යන් මූලික කර ගනි­මින් සිදු කර­නවා. විශේ­ෂ­යෙන්ම යුද්ධයේ දී සිවිල් පුර­වැසි ජන­තාව වින්දි­ත­යන් බවට පත් වීම හරහා ආර්ථික, සමා­ජීය සහ දේශ­පා­ලන වශ­යෙන් හානි­දා­යක තත්ත්ව­යක් ඇති වුණා. යුද්ධයේ දී සහ යුද්ධ­යෙන් පසු­වත් බිම් බෝම්බ­ව­ලට හසු­වීම නිසා වින්දිත තත්ත්ව­යට මුහුණ දුන්නා.

2010 සිට නැවත පදිංචි කිරීම් ආරම්භ කිරී­මත් සමඟ බිම් බෝම්බ කාර්යය වැඩ­ස­ට­හන ඉතාම සාර්ථ­කව සිදු කර­මින් පව­ති­නවා. අන්තර් ජාතික සංවි­ධාන සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවි­ධා­නයේ ආධාර සහ තාක්ෂ­ණික දැනුම ද ලබා ගනි­මින් මේ කාර්යය සිදු කර­මින් පව­ති­නවා. එහි දී බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීම, සංචිත විනාශ කිරීම, බිම් බෝම්බ නිසා වින්දි­ත­යන් බවට පත් වූ අයට සහාය ලබා­දීම, එම ප්‍රදේ­ශ­වල ජන­තා­වට සහ ළම­යින්ට බිම් බෝම්බ පිළි­බඳ අධ්‍යා­ප­නය ලබා­දීම ආදිය සිදු කෙරෙ­නවා.

මේ වන විට වර්ග කිලෝ මීටර් 25ක පමණ භූමි ප්‍රමා­ණ­යක තවත් බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරී­මට ඉති­රිව පව­ති­නවා. කිලි­නො­ච්චිය, මුල­තිව්, යාප­නය, මන්නා­රම, වවු­නි­යාව දිස්ත්‍රික්ක ඒ ප්‍රෙද්ශ අත­රින් විශේ­ෂයි. මේ වන විට විශාල භූමි ප්‍රමා­ණ­යක බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ කාර්යය සාර්ථ­කව සිදු කර­නවා. බිම් බෝම්බ තර්ජ­න­යට මුහුණු පා තිබෙන රට­වල් අත­රින් ශ්‍රී ලංකාව එයින් බොහෝ දුරට මිදී ඇති රටක් ලෙස නම් කර තිබෙ­නවා. බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ කාර්ය­යට ශ්‍රී ලංකා රජයේ කැප­වීම විශාල වශ­යෙන් හේතු වී තිබෙ­නවා.

එමෙන්ම බිම් බෝම්බ පිළි­බඳ අධ්‍යා­ප­නය ලබා­දීම මේ ප්‍රග­තිය ලබා­ගැ­නී­මට ප්‍රධාන වශ­යෙන් හේතු වී තිබෙ­නවා. මේ උව­දු­රින් වින්දි­ත­යන් වන ප්‍රමා­ණය අඩු වී තිබෙ­නවා. ඒ යටතේ යුද්ධ­යෙන් පසුව අඩු වින්දි­ත­යන් බවට පත් වූ රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව සල­ක­නවා. ඊට ප්‍රධාන හේතුව වශ­යෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය සහ අධ්‍යා­පන අමා­ත්‍යාං­ශය එක්ව උතුරු, නැඟෙ­න­හිර සියලු පාස­ල්ව­ලට බිම් බෝම්බ පිළි­බඳ අධ්‍යා­ප­නය ලබා­දීම බලපා තිබෙ­නවා. මේ බිම් බෝම්බ පිළි­බඳ අධ්‍යා­ප­න­යට රාජ්‍ය නොවන සංවි­ධාන සහ ශ්‍රී ලංකා රජය එකතු වී විශාල දාය­ක­ත්ව­යක් ලබා දෙනවා. බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියා­ව­ලි­යට ශ්‍රී ලංකා යුද හමු­දාවේ මානූ­ෂීය බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ අංශය (ඉංජි­නේරු බළ­කාය), ශ්‍රී ලංකා රජය හා රාජ්‍ය නොවන සංවි­ධාන කට­යුතු කර­නවා.

විශේ­ෂ­යෙන්ම මෙහි දී බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියා­ව­ලිය පසු­ගිය ආණ්ඩුව සහ පව­තින ආණ්ඩුව මූලික අව­ශ්‍ය­තා­වක් ලෙස සලකා ඒ වෙනු­වෙන් කැප වී කට­යුතු කිරීම සතු­ටු­දා­යක කරු­ණක්. බිම් බෝම්බ­ව­ලින් සහ යුද්ධ­යෙන් අව­ශේෂ වූ වින්දි­ත­යන් ප්‍රමා­ණය 20,000ක පමණ ප්‍රමා­ණ­යක් සිටින බවට අව­සන් සමී­ක්ෂණ මත තොර­තුරු තිබෙ­නවා. මේ දත්ත පිළි­බඳ නැවත සමී­ක්ෂණ සිදු කර යාව­ත්කා­ලීන කිරීමේ අව­ශ්‍ය­තා­වක් පව­ති­නවා.

බිම් බෝම්බ­ව­ලට හසු වී වින්දි­ත­යන් බවට පත් වී තිබෙන අය සමා­ජීය සහ ආර්ථීක ලෙස කොන් වී තිබෙන බව අත්ද­කින නමුත් ලෝකයේ දියුණු රට­වල ආබා­ධිත ජන­තාව ද රටේ ආර්ථි­ක­යට දායක වෙනවා. ලංකාවේ ඒ සඳහා ද වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළක් සකස් විය යුතුයි. ආබා­ධිත පුද්ග­ල­යන්ට ප්‍රවා­හන ක්ෂේත්‍රයේ පහ­සු­කම්, පාසල් හා විශ්ව­වි­ද්‍යාල අධ්‍යා­පන ක්‍රමයේ පහ­සු­කම් සල­සා­දීම පිළි­බ­ඳව මීට වඩා අව­ධා­නය යොමු විය යුතුයි. ඒ හරහා ආබා­ධිත තරුණ පිරිස්, ආබා­ධිත පුද්ග­ල­යන් රටේ ආර්ථි­ක­යට දායක කර ගැනී­මට කට­යුතු කළ යුතුයි. 2008 දී පුද්ගල ආබා­ධි­ත­යන් පිළි­බඳ ප්‍රඥ­ප්තිය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවි­ධා­නය විසින් ගෙන ඒම සිදු වූයේ ද බිම් බෝම්බ නිසා සිදු වු තර්ජ­නය හේතු කර­ගෙ­නයි.

චන්දිමා කරු­ණා­රත්න

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages