රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු මඩකළපු වැඩසටහනට ලක්ෂයක පිරිසක් ඇවිත් - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-04-11

රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු මඩකළපු වැඩසටහනට ලක්ෂයක පිරිසක් ඇවිත්

අරුණ ඩයස් මඩකළපුවේ සිට

මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක වන “ රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු“ වැඩසටහනේ දෙවන දිනය (09) අවසන් වනවිට ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසක් ප්‍රතිලාභ ලබති.

මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසකට ප්‍රතිලාභ සැලසීමට රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු සංවර්ධන ක්‍රියාන්විතය මේ වන විට සමත්ව සිටී. රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු වැඩසටහන මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කයේ 2019 අප්‍රේල් 08 වනදින ආරම්භ වූ අතර , වැඩසටහනේ දෙවන දිනය අවසන් වන විට (09) සංවර්ධන හා සේවා අභිමුඛ ව්‍යාපෘති 386 ක් නිමකර 96 738 ක් ජනතාව වෙත ප්‍රතිලාභ ලබා දී ඇත.

මේ සඳහා වැය කරන ලද සමස්ථ වියදම රුපියල් මිලියන 15.49 ක් වේ. මෙහිදී දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 14 ක් පුරා ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක වන අතර වැඩිම පිරිවැයක් දරා ඇත්තේ මන්මුනේ උතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය වෙනුවෙනි. එම වියදම රුපියල් මිලියන 4.3 කට ආසන්න වන අතර දුෂ්කර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයක් වන කෝරලෙයි පත්තු දකුණ ප්‍රාදේශය වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 2.6 කට අධික පිරිවැයක් දරා තිබේ.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යයාලය මඟින් මෙහෙයවන ලද වැඩසටහන් 76 ක් , නැඟෙනහිර පළාත් සභාව විසින් මෙහෙයවන ලද වැඩසටහන් 37 ක් මධ්‍යම රජයට අයත් වැඩසටහන් 274 ක් යටතේ මේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක විය.

මෙහිදී ජාතික පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහන යටතේ ව්‍යාපෘති 96 ක් , ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන යටතේ ව්‍යාපෘති 68 ක් , ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන යටතේ ව්‍යාපෘති 29 ක් හා ග්‍රාමශක්ති වැඩසටහන යටතේ ව්‍යාපෘති 16 ක් යනාදී වශයෙන් විවිධ ජාතික වැඩසටහන් රැසක් යටතේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයට අදාළව උක්ත ව්‍යාපෘති සංවිධානය කර තිබිණි.

ඊයේ (10) දිනයේදී දිස්ත්‍රික්කය පුරා සංවර්ධන වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක විය.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages