සංශෝ­ධිත විශේෂ දුම්රිය ධාවන කාල සට­හන - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-04-12

සංශෝ­ධිත විශේෂ දුම්රිය ධාවන කාල සට­හන

අවු­රුදු සමය නිමි­ත්තෙන් ජන­තා­වගේ පහ­සුව තකා ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව විසින් විශේෂ දුම්රිය සේවා­වක් පව­ත්වා­ගෙන යාමට අදා­ළව නිකුත් කළ දුම්රිය ධාවන කාල­ස­ට­හන පහත පරිදි සංශෝධ­නය වී ඇත.

මර­දාන සිට ගාල්ල දක්වා විශේෂ දුම්රිය අංක (16)

2019. 04. 11, 12, 13, 16 යන දින­වල මර­දාන දුම්රිය ස්ථාන­යෙන් පිටත් වීම පෙ.ව. 08.00

ගාල්ල සිට මර­දාන විශේෂ දුම්රිය අංක (17)

2019. 04. 11, 12, 13, 16 යන දින­වල ගාල්ල දුම්රිය ස්ථාන­යෙන් පිටත් වීම ප.ව. 1425ට

මර­දාන සිට ගාල්ල දක්වා විශේෂ දුම්රිය අංක (18)

2019. 04. 11, 12, 13, 15, 16 යන දින­වල මර­දාන දුම්රිය ස්ථාන­යෙන් පිටත් වීම පෙ.ව. 10.10

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages