ලිට්ට්‍රෝ ගෑස් සමාගම පුද්ගලීකරණයට යෝජනාවක් – අගමැති උපදේශක මනෝ තිත්තවැල්ල ගේ උපදෙස් පරිදි බ්‍රෝකර් වැඩේ මහා භාණ්ඩාගාරයට - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-04-17

ලිට්ට්‍රෝ ගෑස් සමාගම පුද්ගලීකරණයට යෝජනාවක් – අගමැති උපදේශක මනෝ තිත්තවැල්ල ගේ උපදෙස් පරිදි බ්‍රෝකර් වැඩේ මහා භාණ්ඩාගාරයට

ශ්‍රී ලංකාවේ ගෑස් වෙළඳ පොළේ 25% ක වෙළඳපොල කොටසක් හිමි ලාෆ් ගෑස් පුද්ගලික සමාගම සහ ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාරික සැලසුමක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 75% ක කොටස් හිමි රජයට අයත් ලිට්රෝ සමාගම ට ව්‍යාපාරික යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කොට ඇති බව වාර්තා වේ.

ඊට අනුව එම සමාගම් දෙක ඒකාබද්ධව ඒකාබද්ධ සමාගම්ක් පිහිටුවනු ඇත. එම යෝජනාව ලාෆ් ගෑස් සමාගම විසින් සකස් කොට ඇති අතර අගමැති උපදේශක මනෝ තිත්තවැල්ල මහතාගේ උපදෙස් පරිදි මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්වරයා විසින් අදාල යෝජනාව ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමට ඉදිරිපත්කරනු ඇත.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages