ගැලවෙන්න බැරි වුණා - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-04-11

ගැලවෙන්න බැරි වුණා

අප්‍රේල් 11, 2019

නව පරපුරේ රංගන ශිල්පිණි මිශෙල් දිල්හාරාට ඉකුත් දිනයකදී අවුරුදු උත්සවයකට ඇරැයුම් ලැබුණා. ඇය කියපු වේලාවට එතැනට ගියා. මිශෙල්ව ඉතා ඉහළින් ආරාධනා කළ පුද්ගලයින් විසින් පිළිගනු ලැබුවා. උත්සව භූමියේ වැඩිපුරම හිටියේ ළමයි. ඔවුන් මිශෙල්ව දැක්කා විතරයි ඇය ගාවට දුවගෙන ආවා. දැන් ඉතින් ප්‍රශ්න වැලයි. සෙල්ෆිත් ගොඩයි. මේවට ඇය සුහදශීලීව මුහුණ දුන්නා. පැයක් හමාරක් ගත වුණා. මිශෙල්ට දැන් ඇගේ නිවෙසේ වැඩකට යන්නයි උවමනාව. ඒ නිසා එතැනින් යන්න හදද්දී තවත් ළමයින් පිරිසක් මිශෙල්ව වට කර ගත්තා. දැන් ඇයට හෙල වෙන්නවත් දෙන්නෙ නැහැ. යන්න දෙන්නෙත් නැහැ. අන්තිමේ ඇයට සිද්ධ වුණා නිවෙසේ කාර්යයට පමාවෙලා යන්න. ළමයින් ගොඩකට මැදි වූ මිශෙල්ට ඉන් ගැලවෙන්නට බොහෝ වෙලාවක් ගියාලු..

Sarasaviya

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages