මහනුවර අම්පිටිය සහ හිප්පොළ ජල සම්පාදන ක්‍රමය ජනතා අයිතියට - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-06-25

මහනුවර අම්පිටිය සහ හිප්පොළ ජල සම්පාදන ක්‍රමය ජනතා අයිතියට

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ අම්පිටිය සහ හිප්පොළ ජල සම්පාදන ක්‍රමය පුළුල් කර ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවය නගර සැලසුම් ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන වැඩ බලන අමාත්‍ය ලකී ජයවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණි.

මෙම උත්සවයට හිටපු අමාත්‍ය ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක රවුෆ් හකීම් මහතා ද සහභාගී විය.

තවද හිටපු අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ සංකල්පයක් වන ප්‍රජා ජල අභිමානී වැඩ සටහන යටතේ මහනුවර දිසුත්‍රික්කයේ රටේමුල්ල සහ අම්පිටිය යන ප්‍රදේශවල ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීම ද අමාත්‍ය ලකී ජයවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කරන ලදී.

The post මහනුවර අම්පිටිය සහ හිප්පොළ ජල සම්පාදන ක්‍රමය ජනතා අයිතියට appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages