ඔක්තෝබර් 30 සහ 31 තැපැල් ඡන්දය. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-09-24

ඔක්තෝබර් 30 සහ 31 තැපැල් ඡන්දය.

ජනාධිපතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා දින නියම කර තිබේ ඒ අනුව ඔක්තෝබර් මස 30 සහ 31 යන දෙදින තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා දින ලබා දී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

The post ඔක්තෝබර් 30 සහ 31 තැපැල් ඡන්දය. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages