පාසල් වල කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-09-30

පාසල් වල කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි

දින කිහිපයක් පැවැති ගු රු-විදුහල්පති වෘත්තිය සමිති කිහිපයක් විසින් ආරම්භ කර තිබු වැඩ වර්ජනය තාවකාලිකව අවසන් කිරිමෙන් පසු අද (30) පාසල්වල අධ්‍යයන කටයුතු සමාන්‍ය පරිදි ආරම්භ කර ඇත.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages