අධිකරණවල පවතින නඩුස්වයංක්‍රියකරණය කිරීමට පියවර - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-09-27

අධිකරණවල පවතින නඩුස්වයංක්‍රියකරණය කිරීමට පියවර

අධිකරණවල පවතින නඩුස්වයංක්‍රියකරණය කිරීමටත් වීඩියෝ මගින් සාක්ෂි ලබා ගැනීම සදහාත් අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කර තිබෙන බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය නීතිඥ තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය පවසයි. 
 
ඇමතිවරිය මෙම අදහස් පළ කළේ පසුගියදා පැවති උත්සවයකදී අධිකරණ පහසුකම් ලබාදීම පිළිබඳව අදහස් දක්වමිනි.
 
එහිදී තවදුරටත් අදහස් පළ කළ අමාත්‍යවරිය මෙසේ ද සඳහන් කළාය.
 
“කොළඹ අධිකරණ පවත්වා ගෙන යන්නේ වසර තුන් සියක් විතර පැරණි ගොඩනැගිලිවලයි. තවමත් තියෙන්නේ ලන්දේසීන්ගේ යුගයේ හදපු ගොඩනැගිලියි. මට මේ ගොඩනැගිලි පද්ධතිය අබලන් කියලා ගොඩාක් අය දොස් කියනවා. දැන් අපි ඊට විසදුමක් විදිහට කොළඹ අළුත් කඩේ අධිකරණ සංකීර්ණයට යාබදව ඇති බී.සී.සී.ඉඩමේ අධිකරණ 40 කින් යුත් නව අධිකරණ සංකීර්ණයක් හදන්න කටයුතු යොදලා තියෙනවා.ඒ නව අධිකරණ සංකීර්ණය ඉදි කිරීමෙන් පසුව දැනට අධිකරණ පවතින ගොඩනැගිලි අධිකරණ කෞතුකාගාරයක් බවට පත් කරනවා.
 
ලංකාවේ අධිකරණවල හත් ලක්ෂ පනස් දහසක් පමණ නඩු තිබෙනවා.අපි ඒවා කඩිනම්න් විසදා අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන තිබෙනවා.අපි අධිකරණවල පවතින නඩු ස්වයංක්‍රිය කරණය කිරීමට අවශ්‍ය පියවර මේ වන විටත් ගෙන තිබෙනවා.වීඩියෝ මගින් සාක්ෂි ලබා ගැනීම සදහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන්න අපි අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගෙන තිබෙනවා.“
 
කොළඹ අලුත්කඩේ අධිකරණ ගොඩනැගිලිවල පවතින ඉඩකඩ ප්‍රමාණවත් නොවීම හා එම ගොඩනැගිලි මේ වන විට අබලන් තත්වයට පත්වීමට විසඳුම් වශයෙන් අධිකරණ පියස  නව ගොඩනැඟිලි සංකීර්ණය ඉදි කිරීම සඳහා අක්කර 06ක ඉඩමක් මේ වන විට වෙන්කර ඇති අතර, ඊට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.
ඒ අනුව පවතින අබලන් අධිකරණ ගොඩනැගිලි වෙනුවට මහල් 12 කින් යුත් අධිකරණ ශාලා 40 කින් යුත්  ගොඩනැඟිල්ලක්, අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ  කටයුතු සඳහාමහල් 08 කින් යුත් ගොඩනැඟිල්ලක් ,විනිසුරුවරුන්ගේ පුහුණුවීම් කටයුතු වෙනුවෙන් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා මහල් 08 කින් යුත් ගොඩනැඟිල්ලක්, හා නව නීති මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා මහල් 08 කින් යුත් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරිමට නියමිතව ඇත.
 
රුපියල් ඩොලර්මිලියන 94.55 කමුදලක් අධිකරණ පියස ගොඩනැඟිලි සංකීර්ණය ඉදි කිරීමේ කටයුතු වෙනුවෙන් වැය කිරිමට නියමිත අතර ඊට ද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.
 
 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages