උද්ඝෝෂණයක්. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-09-30

උද්ඝෝෂණයක්.

සංස්කෘතික නිලධාරීන් සඳහා පැවති උසස්වීම් පටිපාටිය යළි ක‍්‍රියාත්මක කිරීම.  2005 බදවාගත් සංවර්ධන සහකාර ( සංස්කෘතික ) නිලධාරීන් දෙපාර්තමේන්තුගත කර සංස්කෘතික නිලධාරීන් ලෙස සේවයේ පිහිටුවීම. පරිවාස සේවාකාලය අවසන් කර ඇති රාජ්‍ය නර්තන ශිල්පීන් හා රාජ්‍ය සංගීත ශිල්පීන්ගේ පත්වීම් වහා ස්ථීර කිරීම. පරිවර්තක ගමන් වියදම් දීමනාව රු.10000 ක් දක්වා ඉහළ දැමීම. ආදී ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කරගෙන ලාංකීය සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය උදෙසා සංස්කෘතික සේවක එකමුතුව ඔක්. 02 (බදාදා) පෙ. ව. 11.30 ට බත්තරමුල්ල සෙත්සිරිපාය ඉදිරිපිට දී උද්ඝෝෂණයක් සංවිධානය කර ඇත.

The post උද්ඝෝෂණයක්. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages