වැඩ වර්ජනයකට සූදානම්. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-09-29

වැඩ වර්ජනයකට සූදානම්.

විසඳුම් නැත්නම් ඔක්තෝබර් 7 සිට11 දක්වා දින 5 ක වැඩවර්ජනයක් කිරීමට සූදානම් බව ගුරු සංගම් 30 ආසන්න සංඛ්‍යාවක් නැවතත් රජයට අනතුරැ අගවයි.

The post වැඩ වර්ජනයකට සූදානම්. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages