වතු ජනතාවගේ ඉඩම්, නිවාස අයිතිය තහවුරු කරන ලෙස ඉල්ලා විරෝධතාවක්. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-10-19

වතු ජනතාවගේ ඉඩම්, නිවාස අයිතිය තහවුරු කරන ලෙස ඉල්ලා විරෝධතාවක්.

වතු ජනතාවගේ ඉඩම්, නිවාස අයිතිය තහවුරු කරන ලෙස ඉල්ලා විරෝධතාවක් මෙම මස 29 දින බණ්ඩාරවෙළ නගරයේදී සිදුකිරීමට නියමිව ඇත.වතු කම්කරු මධ්යස්ථානය (தொழிலாளர் போராட்ட மத்தியநிலையம்) විසින් සංවිධානය නරනු ලබයි.

The post වතු ජනතාවගේ ඉඩම්, නිවාස අයිතිය තහවුරු කරන ලෙස ඉල්ලා විරෝධතාවක්. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages