සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප‍්‍රවේශපත‍්‍ර නොලැබුණු අයදුම්කරුවන්ට විමසීමට දුරකතන අංකයක් - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2019-11-28

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප‍්‍රවේශපත‍්‍ර නොලැබුණු අයදුම්කරුවන්ට විමසීමට දුරකතන අංකයක්

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත‍්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප‍්‍රවේශපත‍්‍ර මෙතෙක් නොලැබුණු පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ට ඒ පිළිබඳ විමසීම සඳහා දුරකතන අංක 04 ක් හඳුන්වාදී ඇත. එම දුරකතන පහතින් දක්වා ඇත.

0112 78 42 08,

011 2 78 45 37,

011 3 18 82 50

011 3 14 03 14.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages