විදේශ රැකියා හා සම්බන්ධ තොරතුරු දැන ගැනීමට ක්‍ෂණික අංකයක් - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-03-21

විදේශ රැකියා හා සම්බන්ධ තොරතුරු දැන ගැනීමට ක්‍ෂණික අංකයක්

විදේශ රැකියා හා සම්බන්ධ තොරතුරු දැන ගැනීම සදහා පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක 1989 ක්ෂණික දුරකථන අංකයක් හදුන්වා දී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය සදහන් කරයි. 
 
ඒ අනුව විදේශ රැකියා හා සම්බන්ධ තොරතුරු සහ පැමිණිලිසදහා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත හෝ දිවයින පුරා පිහිටි පළාත් කාර්යාල, පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වෙත පැමිණීම වෙනුවට පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක මෙම සේවාව හා සම්බන්ධ වී අදාළ විස්තර හා සේවා ලබාගන්නා ලෙස කාර්යංශය විගමණික ප්‍රජාවට හා මහජනතාවට දැනුම් දීමක් කරනු ලැබේ. 
 
කොරෝනා වෛයිරස් තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම පියවර ගෙන ඇත. 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages