ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකාට ලබා දී තිබුණු ඉඩමකුත් යළි පවරා ගනී. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-05-22

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකාට ලබා දී තිබුණු ඉඩමකුත් යළි පවරා ගනී.

හිටපු හමුදාපති ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකාට බදු පදනම ලබාදී තිබුණු ඉඩම යළි පවරා දෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව විසින්  දැනුම් දී තිබේ.

The post ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකාට ලබා දී තිබුණු ඉඩමකුත් යළි පවරා ගනී. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages