පන්දහසේ දීමනාවේ මැයි මාසයට අදාළ මුදල ඉදිරි සතිය තුළදී - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-05-22

පන්දහසේ දීමනාවේ මැයි මාසයට අදාළ මුදල ඉදිරි සතිය තුළදී

දෛනික ආදායම් අහිමි වූ පිරිස් වෙත ලබා දෙන රුපියල් 5000 දීමනාවේ මැයි මාසයට අදාළ මුදල ඉදිරි සතිය තුළ ලබා දීමට කටයුතු කරන බව සෞඛ්‍ය ඇමති පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය පවසයි.

පවුල් 5,571,892 සඳහා රුපියල් මිලියන 25,359 මුදලක් ඒ සඳහා වෙන් කර ඇති බව අමාත්‍යවරිය සඳහන් කළාය.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages